DREPT COMERCIAL


DREPT COMERCIAL
  • Constituirea și modificarea actelor constitutive ale societăților;
  • Elaborarea documentelor cu conținut juridic ale organelor de conducere ale acestora;
  • Reprezentare și asistare pentru realizarea diferitelor mențiuni la Registrul Comerțului;
  • Emiterea  de opinii juridice cu privire la conținutul, derularea si încetarea contractelor;
  • Participarea la negocieri pentru încheierea contractelor;
  • Redactarea de documente juridice, a contractelor, precum si revizuirea contractelor existente.